Visi & Misi Yayasan

 

MOTTO

“BERKHIDMAT UNTUK KEMANUSIAAN – BERAMAL KERANA ALLAH”
“WORKING FOR HUMANITARIAN – SERVE TO ALLAH”

 

VISI

Menjadi sebuah pergerakan sukarelawan kemasyarakatan dan kemanusiaan yang cemerlang pilihan generasi baru yang berteraskan Islam.

 

MISI

Berkhidmat secara sukarela untuk membangunkan Masyarakat Malaysia melalui pendekatan kebajikan, kemanusiaan dan kemasyarakatan berteraskan Islam.

Melahirkan ahli-ahli pergerakan serba boleh yang menghaati teras Budaya Amal, iaitu :

Keimanan dan Ketakwaan

Kemahiran dan Ketrampilan

Berdisiplin dan Berakhlak Mulia

Berilmu, Amal yang soleh dan benar

Beramal Kerana Allah.